Solicită informații
Contacteaza-ne
TERMENI ŞI CONDIŢII
Acasa TERMENI ŞI CONDIŢII

1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.optima.ro se afla în folosința Societății OPTIMA GROUP SRL, persoană juridică română, cu sediul social în B-dul Pache Protopopescu , Nr. 81, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5610/2002, cod de înregistrare fiscală RO 4735487, societate denumită în cele de urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania.

Site-ului www.optima.ro prezintă compania noastră și activitatea derulată de aceasta, precum și produsele și serviciile noastre.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

  • Utilizator – orice persoană care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment  pe site, fiind interesată de activitatea www.optima.ro și care se obligă implicit să respecte prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;
  • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul căreia poate trimite solicitări către echipa de vânzări a Companiei.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

 

Înregistrarea datelor utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta solicită un răspuns prin intermediul formularului de Contact de pe www.optima.ro .

Pentru a beneficia de aceste servicii oferite de www.optima.ro, vă obligați și garantați următoarele:

1) furnizați date reale, exacte și complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de contact al site-ului;

2) mențineți sau actualizați datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte și complete.

 

Deținătorul site-ului își rezervă dreptul (nu și obligația) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de către utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site, precum și răspunsul la solicitările sale.

 

Prin accesarea site-ului și a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

 

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă pentru utilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.

 

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea OPTIMA GROUP SRL sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile și elementele grafice înregistrate de către utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

 

Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

 

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

 

În cazul în care în cadrul site-ului există secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea privind conținutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

 

4. MODIFICARILE SERVICIULUI

Deținătorul acestui site își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.

 

5. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

  1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție pe site se face pe propria sa răspundere.
  2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanție că:
  • serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate.

 

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.optima.ro ;

-  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

7. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site.

 

8. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul www.optima.ro nu este obligat a se conforma obligațiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, alte acțiuni sau inacțiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

9. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract și orice dispută legată de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

www.optima.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări din afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor țării în care se află.

 

10. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.optima.ro .În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziție pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiții distincte de prezentele.

 

Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus și sunteți de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriți să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de acest site.